De stichting heeft ‘open’ karakter. ‘Open’ als in Open Source. We bouwen al gaande aan de weg met de belofte dat alle wegenkaarten vrij toegankelijk zijn in het publieke domein.
Een open mediatheek waar geproduceerde stukken, zoals lesmateriaal, geluidsopnamen, bestaande vrije kennis bronnen, contact informatie, links naar direct gerelateerde projecten, archief en informatie over lopende projecten te vinden zijn. We stimuleren samenwerkingen die zulen ontstaan tussen de diverse disciplines.
De uitdaging is om de juiste mensen te vinden voor de juiste job. OpenStudios draait niet vanuit een winstoogmerk. het algemeen bekende ‘tijd=geld’ principe geldt hier dus niet. Openstudios neemt dus de tijd voor het individu! Dat maakt Openstudios duidelijk anders dan elke andere studio.
Tijdens het intake-gesprek wordt gekeken naar passende bezigheden binnen OpenStudios en daarna stelt de begeleider in overleg met de deelnemer een traject voor. Elke deelnemer zal een hem passend dagdelen aan de activiteiten meedraaien.

Nu het project nog niet in volle gang is, wordt bij de eerste plaatsingen vooral gezocht naar mensen die de dubbelrol kunnen dragen, dwz. muziek maken, werken met de aperatuur, opleiden en tegelijkertijd nieuwkomers begeleiden. Samen documentatie maken van hetgeen we doen, zodat uit de bestaande projecten nieuwe projecten kunnen voortkomen. Na gebleken succes zou het concept van Openstudios ook elders ter wereld kunen worden opgezet.